Turniej Szachowy w DA Redemptor

Termin i miejsce: 28 maja 2022r. godz. 9.00
Duszpasterstwo Akademickie Redemptor we Wrocławiu, ul. Edwarda Wittiga 10

Przed turniejem zapraszamy na jutrznię o godzinie 9.00 w kościele parafialnym. Po jutrzni i wspólnym śniadaniu rozpoczniemy zawody. Przewidywane zakończenie około godziny 13.30.

System rozgrywek i tempo gry: Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, w przypadku mniejszej frekwencji systemem kołowym. Tempo gry 10 min + 5 sek za każdy ruch dla zawodnika.

Warunki uczestnictwa: W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni studenci. Turniej jest bez wpisowego.

Zgłoszenia: do dnia 26.05.2022 na adres email: szachy.daredemptor@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz rok urodzenia.

Nagrody: Za zajęcie pierwszego miejsca puchar, dyplomy za miejsca I-III.

Sędziowanie, przepisy gry i ocena wyników: Obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach oraz FIDE. O kolejności końcowej decyduje liczba punktów, a w przypadku równej liczby punktów zdobytych przez dwóch lub więcej graczy, następujące kryteria oceny: Buchholz średni, Buchholz pełny, Berger, progress, wynik bezpośredniego pojedynku, liczba zwycięstw. W przypadku turnieju kołowego: Berger, bezpośredni pojedynek.

Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz niezbędnych zmian. W czasie trwania turnieju przewidywane są napoje oraz poczęstunek.

Pytania oraz dodatkowe informacje – Tomasz Jankowiak tel. 724 283 728 lub mailowo: szachy.daredemptor@gmail.com