Seminarium Odnowy Wiary

Holy-Spirit-Dove-smallSeminarium Odnowy Wiary ma na celu odnowić więź z Panem Bogiem. Składa się na nie codzienna osobista modlitwa oraz cotygodniowe spotkanie we wspólnocie. Spotkanie kształtują trzy elementy: katecheza, dzielenie się w małych grupach życiem i modlitwą ostatniego tygodnia, oraz wspólna modlitwa.

SOW to tzw. rekolekcje domowe (przeżywa się je w domu). Czas trwania jednej sesji seminarium wynosi 10 tygodni, na które składa się 10 spotkań (wspólna modlitwa, dzielenie się Słowem Bożym w małej grupie oraz konferencja związana z tematem danego tygodnia).

Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego (m. in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd.).

Cotygodniowe spotkania, które obejmują wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach, dopełnia indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą podejmuje każdy uczestnik Seminarium.