Adoracja

AdoracjaTo kolejna forma wspólnej modlitwy. Raz w miesiącu staramy się trwać na modlitwie wpatrzeni w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy Eucharystią o 19.30 a po niej pozostajemy w Kościele. Do udziału w moderowanych, prowadzonych przez nas Adoracjach zaproszeni są wszyscy.

Źródłem łaski, życia wspólnoty jest m.in. modlitwa osobista każdego członka, ale także modlitwa wspólnotowa.

Adoracja z języka łacińskiego (adorare) tzn. wielbić, mówić, błagać, mówić w sposób modlitewny. To słowo oznacza mówić, wielbić. Czyli samo słowo adoracja pociąga działanie, nie jest to bierne trwanie. Tak więc nie tylko trwanie w milczeniu, ale uwielbienie wyrażone na zewnątrz. Jeżeli mielibyśmy podać definicję, czym jest adoracja, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to zwrócenie całej osoby do Boga. Stanięcie osobiście przed Panem.