Grupa różańcowa – informacje dla członków

Obowiązki członków grupy różańcowej

 1. Każdy uczestnik grupy różańcowej zobowiązany jest do codziennej modlitwy, która obejmuje rozważenie przypisanej mu w danym miesiącu tajemnicy różańca oraz odmówienie dziesiątka różańca w określonych intencjach.
  Zmiana intencji oraz zmiana tajemnic różańcowych następuje każdego pierwszego dnia miesiąca.
  Swoją tajemnicę na dany miesiąc można sprawdzić w grafiku tajemnic, a intencje na bieżący miesiąc zamieszczone są na stronie głównej, skąd też można je pobrać w postaci gotowej do wydrukowania.
 2. Grupa różańcowa ma swoje spotkania raz w miesiącu. Termin tego spotkania przypada zawsze w czwartek. Zazwyczaj jest to trzecie czwartek miesiąca, więcej informacji o spotkaniach dowiesz się u koordynatora grupy.
  Stałe punkty naszego spotkania to krótka modlitwa. Spotkanie ma jednak charakter przede wszystkim formacyjny. Na spotkaniach zazwyczaj omawiamy prezentację, dyskutujemy nad zaproponowanym wcześniej tematem, lub omawiamy jakiś artykuł. Wszystko w tematyce modlitwy i różańca.
 3. W miarę swoich możliwości członkowie naszej grupy angażują się we wszelkie inicjatywy naszego DA. Począwszy od sprzątanie duszpasterstwa poprzez kiermasze ciast, gotowanie obiadów, wizytę duszpasterską i przygotowania nabożeństw ale także i imprez.

OAQ (Czasami zadawane pytania)

Czy swoją dziesiątkę różańca muszę odmawiać w kościele?

Nie ma takiej potrzeby. Możesz ją odmawiać kiedy chcesz i tam, gdzie zechczesz – w domu, na spacerze, na przystanku… Wszędzie, gdzie tylko będziesz w stanie się skupić. :)

W jakich intencjach modli się grupa różańcowa?

Naszymi modlitwami obejmujemy:

 • Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy (ogólna i misyjna), ustalane – jak sama nazwa wskazuje – przez samego Ojca Świętego
 • Intencje naszego duszpasterstwa, uwzględniające nasze najważniejsze inicjatywy i potrzeby
 • Intencje nadsyłane na naszą skrzynkę internetową – wśród nich może znaleźć się również i Twoja prośba!
 • Intencje dodatkowe – obejmują wstawiennictwo za osobami, które szczególnie potrzebują modlitwy i prosiły nas o nią.

Czy ja również mogę polecić Wam swoją intencję?

Oczywiście! Wystarczy, że wyślesz ją na naszą duszpasterską skrzynkę intencji. Będzie ona nie tylko polecona w trakcie modlitwy wiernych na wskazanej przez Ciebie mszy akademickiej, ale zostanie ona objęta również naszą modlitwą.