Grupy

Przy naszym Duszpasterstwie działa kilkanaście grup. Kliknij w odpowiednią grupę w menu „Info”, aby dowiedzieć się więcej o danej grupie. ;)