Duszpasterz

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

Urodził się 18.09.1976 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po zdanym w 1995 r. egzaminie maturalnym wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. W 1998 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a 25.05.2002 r. przyjął święcenia kapłańskie w Tuchowie. Do 2004 r. pracował jako duszpasterz w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Następnie skierowany został także do pracy duszpasterskiej w Polskiej Parafaii Katolickiej w Monachium. W latach 2012-14 duszpasterz w parafii Christ the Redeemer w Manville, NJ w USA. Od 2014 r. ponownie w Polsce jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista w Lublinie, Warszawie i Toruniu. Od sierpnia 2018 r. duszpasterz w Duszpasterstwie Akademickim Redemptor.

Ulubiony cytat z Biblii: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” Ap 3,20

email: napisz wiadomość

Zostaw Odpowiedź