Spotkanie Zespołu Misyjnego „Wschód” [ZAPROSZENIE]

W naszym Duszpasterstwie odbędzie się regionalne spotkanie Zepołu Misyjnego „Wchód” – wspólnej inicjatywy redemptorystów i młodych ludzi, by głosić Ewangelię w krajach byłego ZSRR. Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na regionalny zjazd formacyjny Zespołu Misyjnego „Wschód”, który odbędzie się 2 marca 2019 roku we Wrocławiu u redemptorystów (DA Redemptor). Będziemy się wspólnie zastanawiać nad kwestią prowadzenia ludzi do Pana Boga przez modlitwę i sakramenty święte. To nasze spotkanie będzie miało również wymiar przygotowania się do rekolekcji wakacyjnych, które są naszym zasadniczym środkiem działania (więcej na ten temat).

Zjazd rozpoczniemy o godzinie 10:00, a zakończymy około 18:00. Swój udział można zgłaszać za pośrednictwem maila (zespol.wschod@gmail.com) lub z pomocą formularza; można to zrobić do 27 lutego.

br. Piotr Mazur CSsR, WSD Redemptorystów w Tuchowie