Seminarium Odnowy Wiary

Zapraszamy na organizowane już nie pierwszy raz w naszym Duszpasterstwie niezwykłe rekolekcje. Seminarium Odnowy Wiary to okazja by pogłębić, ożywić lub też odnowić swoją relację z Panem Bogiem. Polega na cotygodniowych spotkaniach na Eucharystii, po której głoszona jest konferencja. Podsumowaniem każdego spotkania jest wspólna modlitwa i wymiana doświadczeń w niewielkich grupkach. Dodatkowo każdy z uczestników zostaje zaproszony do codziennej modlitwy w oparciu o wybrane fragmenty Pisma Świętego. Tak wygląda teoria. W praktyce SOW jest miejscem, w którym można realnie doświadczyć bliskości Pana Boga.

Startujemy 9.03 w czwartek o 19:30

Spotkania poprowadzi o. Krzysztof Piskorz OCD

Może jesteś pogubiony, może chcesz dobrze zacząć nowy semestr, przeżyć Wielki Post, zrobić wiosenne (duchowe) porządki…powodów może być wiele. Każdy jest dobry. Przyjdź. Warto.