Różaniec

W październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, codziennie o 19:00, które poprowadzi grupa różańcowa.

„Święty różaniec jest potężną bronią. Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki.”