Różaniec w czerwcu

,,Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia. Myśli i uczucia uwalniają się stopniowo od ciasnoty oraz zmienności naszych problemów i zainteresowań o coraz bardziej otwierają się na działanie Boże”

                                                                                                    św. Jan Paweł II

 Już 15 VI, w  niedzielę, grupa różańcowa zaprasza na ostatni w tym roku akademickim różaniec przed Dwudziestką, o 19:30. Przyjdź, poznaj tajemnicę i pomódl się do Matki Bożej o to, czego potrzebujesz w życiu.