Pielgrzymka do Trzebnicy – grupa nr 10!

W sobotę, 16 października 2021 r. odbędzie się doroczna piesza pielgrzymka do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i wędrowania!

Zapraszamy do grupy chętnych naszych parafian, sympatyków oraz studentów i absolwentów DA Redemptor – grupa nr 10!

Nie ma zapisów. Spotykamy się pod katedrą. Wyjście o godz. 6.00 z katedry, a powrót różnymi środkami lokomocji wieczorem. Można także dojechać do Trzebnicy na Mszę św. o 16.30. Zapraszamy do pielgrzymowania!

Szczegóły trasy i możliwości powrotu: pielgrzymka.pl/16-pazdziernika-piesza-pielgrzymka-wroclawska-do-grobu-sw-jagwigi/