Pielgrzymka do Trzebnicy

W sobotę, 12 października 2019 r. odbędzie się doroczna piesza pielgrzymka do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i wędrowania!

Mamy nadzieję, że z większej grupy chętnych naszych parafian, sympatyków oraz studentów i absolwentów DA Redemptor uda się stworzyć swoją własną grupę – grupa nr 10.

Zapisy u o. Mariusza, duszpasterza akademickiego lub u o. Proboszcza. Wyjście o godz. 6.00 z katedry, a powrót różnymi środkami lokomocji wieczorem. Można także dojechać do Trzebnicy na Mszę św. o 16.30. Zapraszamy do pielgrzymowania!