Misje Święte

Zapraszamy do udziału w misjach świętych (21-29 maja 2022r.). To czas głoszenia podstaw Ewangelii, nawrócenia, Bożego Miłosierdzia dla wszystkich!

„Posłani w Pokoju Chrystusa”

21-29 maja 2022 r.

Prowadzą redemptoryści: oo. Wojciech Bieszke i Wojciech Zagrodzki

21 maja, sobota: W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka

Abyście uwierzyli w tego, którego posłał

18.30 – Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych; intronizacja Pisma Świętego i paschału; Msza św. z nauką misyjną

22 maja, niedziela: Bóg jest Miłością

Albowiem Bóg tak ukochał świat….

7.30 – Msza św. z nauką misyjną

9.00 – Msza św. z nauką misyjną

10.30 – Msza św. z nauką misyjną

12.00 – Msza św. z nauką misyjną (kościół akademicki)

13.45 – Msza św. z nauką misyjną

16.00 – Msza św. z nauką misyjną (kościół akademicki)

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

20.00 – Msza św. z nauką misyjną (kościół akademicki)

23 maja, poniedziałek: Grzech człowieka i Zbawienie w Jezusie Chrystusie

Adamie, gdzie jesteś?

8.00 – Msza św. z nauką misyjną

10.00 – Msza św. z nauką misyjną

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

20.00 – Msza św. z nauką misyjną (kościół akademicki)

21.15 – Apel misyjny i nabożeństwo majowe (kościół parafialny)

24 maja, wtorek: Wiara i Nawrócenie

Mamy Rzecznika wobec Ojca

8.00 – Misyjna uroczystość pojednania

10.00 – Misyjna uroczystość pojednania

18.30 – Misyjna uroczystość pojednania

20.00 – Misyjna uroczystość pojednania (kościół akademicki)

21.15 – Apel misyjny i nabożeństwo majowe (kościół parafialny)

25 maja, środa: Dzień Spowiedzi Misyjnej

W domu mego Ojca jest mieszkań wiele

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą

8.00 – Msza św. z nauką misyjną

10.00 – Msza św. z nauką misyjną

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

20.00 – Msza św. z nauką misyjną (kościół akademicki)

po Mszy św. misyjna Droga Światła ulicami parafii

26 maja, czwartek: Jezus Moim Panem

Kim jestem dla Ciebie?

8.00 – Msza św. z misyjną uroczystością opowiedzenia się za Chrystusem

10.00 – Msza św. z misyjną uroczystością opowiedzenia się za Chrystusem

17.00 – Spotkanie dla młodzieży

18.30 – Msza św. z misyjną uroczystością opowiedzenia się za Chrystusem

20.00 – Msza św. z misyjną uroczystością opowiedzenia się za Chrystusem (kościół akademicki)

21.15 – Apel misyjny i nabożeństwo majowe (kościół parafialny)

27 maja, piątek: Do końca ich umiłował

Miłość cierpliwa jest

8.00 – Msza św. z misyjną uroczystością rodziny i małżeństwa

10.00 – Msza św. z nauką misyjną dla chorych i starszych (sakr. nam. chorych)

po Mszy św. spotkanie w sali parafialnej

18.30 – Msza św. z misyjną uroczystością rodziny i małżeństwa

20.00 – Msza św. z misyjną uroczystością rodziny i małżeństwa (kościół akademicki)

28 maja, sobota: Oto Matka Twoja

Zabierz do siebie Maryję

Ofiarowanie parafii Matce Bożej

8.00 – Msza św. z nauką misyjną

10.00 – Msza św. z nauką misyjną

11.30 – Spotkanie dla rodziców z małymi dziećmi i oczekujących potomstwa

16.00 – Spotkanie dla dzieci ze szkoły podstawowej

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

20.00 – Msza św. z nauką misyjną(kościół akademicki)

21.15 – Apel misyjny i nabożeństwo majowe (kościół parafialny)

29 maja, niedziela: Bądźcie mi świadkami

Wy jesteście światłem świata

7.30 – Msza św. z nauką misyjną

9.00 – Msza św. z nauką misyjną

10.30 – Msza św. z nauką misyjną

12.00 – Msza św. z nauką misyjną (kościół akademicki)

13.45 – Msza św. z nauką misyjną – poświęcenie Krzyża Misyjnego

16.00 – Msza św. z nauką misyjną

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

20.00 – Msza św. z nauką misyjną (kościół akademicki)