Akcja Zielony Mikołaj zakończona sukcesem!

Nasza grupa przyczyniła się do zorganizowania  Świąt Bożego Narodzenia w kweście „Zielony Mikołaj”. Dzięki Wam w Schronisku dla Kobiet i Matek z Dziećmi zapanuje przez chwilę uśmiech, rodzinne ciepło i radość wigilijnej atmosfery.
Dziękuję za pomoc : )