Jutrznia

Brewiarz zawiera teksty psalmów.

Podczas Jutrzni modlimy się psalmami i pieśniami z Pisma Świętego, chwaląc w ten sposób Boga. Ale nie tylko, bo jej bogactwo opiera się na Słowie Bożym, które nas wzmacnia, jeśli się mu na to pozwoli (a przecież tym Słowem się modlimy). Dlatego warto dobrze zacząć dzień od Jutrzni. :)