Grill Duszpasterski

 W tym tygodniu juwenalia. My  zapraszamy na Duszpasterskiego Grilla  w czwartek po Mszy Świętej. Nie będzie  wtedy Adoracji i spotkania  Ministrantów. W czasie grilla będzie na  Tekach koncert O.S.T.R. Kiełbaski przy  muzyce polecają się do jedzenia!