Niech Zmartwychwstały umacnia Was w trudach życia i wleje w serca nadzieję i pokój oraz pomaga przezwyciężać wszystkie przeciwności.
Życzymy także odwagi, zaufania i prawdziwej radości, które wypływają z rzeczywistego spotkania z Bogiem. Jezus Chrystus umarł, ale zmartwychwstał i żyje ! Alleluja!
Duszpasterz i studenci DA Redemptor