Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym

Po co?
Żeby odnowić, pogłębić lub ożywić więź z Panem Bogiem.

Jak to wygląda?
Cotygodniowe spotkanie we wspólnocie (wspólna modlitwa, konferencja i spotkania w grupkach) oraz codzienna osobista modlitwa z Pismem Świętym, która jest elementem kluczowym Seminarium.

O czym to w ogóle jest?
Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego (m.in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd.).
Przede wszystkim jednak to szansa, byś otworzył się na Ducha Świętego i zobaczył, jak działa w Twoim życiu.