Razem się modlimy!

http://da.redemptor.pl/i/skrzynka.php

„…Proście, a będzie wam dane…” (Łk. 11, 9)
Czasami w modlitwie nie wystarcza nam wiary i wtedy z pomocą przychodzi wspólnota Kościoła. Modląc się razem, potrafimy „góry poruszać”. Wierzę w to ^_^ A ty?
Napisz swoją intencję na naszej skrzynce i wspólnie wybłagamy u Pana Boga czego tylko zechcesz :)

P.S.: Ale pamiętaj: „…Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi…” (Iz. 55, 9) Czasami odpowiedź brzmi nie. Chcesz wiedzieć czemu? Zapytaj się u Pana i postaraj się otworzyć oczy serca na jego odpowiedź ^_^