Życzenia Wielkanocne

Niech ta Wielkanoc będzie dla Was czasem spotkania ze Zmartwychwstałym Panem oraz radości z Jego zwycięstwa nad śmiercią.

Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia w trudach życia i wleje w serca nadzieję i pokój oraz pomaga przezwyciężać wszystkie przeciwności.

Duszpasterz i studenci DA Redemptor.