Zmiany w nadchodzącym tygodniu

W tym tygodniu wprowadzamy lekkie zmiany w funkcjonowaniu DA:
– w czwartek Adoracja o 19:00, nie ma Adoracji i spowiedzi po Mszy
– w sobotę jutrznia, nie ma Mszy
– niedzielne Msze odbywać się będą w kościele parafialnym

Spotkania grup odbywają się normalnie.