Walka o Życie

Kolejny Formacyjny Poniedziałek już 18 listopada. Ostatnia konferencja opierała się na 3 punktach:

1.Czym jest walka duchowa?
2.Grzech.
3.Na jakim terenie walczymy?

Jeśli jesteś ciekawy, co pojawi się tym razem, przyjdź!

Przypominam pytanie, na które każdy z nas miał sobie odpowiedzieć po ostatniej konferencji:

Jaka jest moja największa słabość ?