Walka o Życie – Walka Duchowa

Konferencje będą poruszały tematykę radzenia sobie z pokusami i zwalczania grzechów głównych.

Zapraszamy nie tylko ludzi związanych z duszpasterstwem, ale wszystkich, którzy są zainteresowani formacją swojego sumienia i świadomym życiem chrześcijańskim.

Zawalcz o siebie – zawalcz o prawdziwe życie z Jezusem Chrystusem!

Pierwsze spotkanie 28 października 2013.