Spotkanie WME OO

Wracamy do naszych cyklicznych spotkań według ustalonego rytmu. Spotykamy się w środę na Eucharystii o 19.30 a później będzie nasza wspólnotowa modlitwa w salce na górze.