Najbliższe dni

Przez cały najbliższy tydzień (6 – 10. 05) nie będzie spotkań grup.
Jutrznie, adoracje (zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych) i Msze Święte bez zmian.
W czwartek (9. 05) nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00