Życzenia

 „Jezus Chrystus okrył śmierć wstydem, a szatana wtrącił w żałobę. On to uderzył niegodziwość, a niesprawiedliwość pozbawił potomstwa. On to wyprowadził nas z niewoli na wolność, z ciemności na światło, że śmierci do życia… On jest Paschą naszego zbawienia”

[Homilia paschalna Melitona z Sardes]

Pusty grób Chrystusa jest dla wszystkich symbolem nadziei. Jego ukazywanie się uczniom po zmartwychwstaniu pokazuje, że dla Boga nie ma granic, ani przeszkód, by swoją Miłością obdarzyć każdego człowieka.

Na Święta Paschalne Życzymy wielkiej odwagi, która pomoże przyjąć Miłość Boga i wybierać rzeczy trudne, rzeczy, które kosztują, ale prowadzą do pełni życia. 

Życzymy ufności, że Ten, który taką drogę nam pokazuje, Bóg, właśnie w Jezusie to potwierdza.
Życzymy także odwagi, zaufania i prawdziwej radości, które wypływają z rzeczywistego spotkania z Bogiem. Jezus Chrystus umarł, ale zmartwychwstał i żyje !

Duszpasterz i studenci DA REDEMPTOR