Wyjazd Rady

Rada naszego Duszpasterstwa wyjeżdża dziś (15. 02) do Barda Śląskiego. Wracamy w niedzielę i bardzo prosimy o modlitwę.