Podziękowania dla firmy Hewea

Jako grupa muzyczna pragniemy podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania naszych nowych śpiewników.
Szczególne podziękowania kierujemy do firmy HEWEA, która dofinansowała ten zakup.

Serdeczne Bóg zapłać!