Wyróżnienie dla DA Redemptor

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry 23 lipca tego roku przyznało „Redemptorowi” nagrodę za szczególne działania w środowisku studenckim. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 15 listopada 2012 roku w Auli Leopoldyńskiej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego podczas otwartego kolegium rektorów uczelni.

Rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. Tadeusz Więckowski podczas laudacji wymienił wiele zasług Duszpasterstwa. Zwrócił uwagę przede wszystkim na cykliczne inicjatywy, które cieszą się coraz większą popularnością: Laboratorium Miłości oraz Koncert na Tekach, którego trzecia edycja odbyła się na początku października. Docenił jednak i te mniejsze, które choć nie są organizowane na tak dużą skale, niosą ze sobą wiele dobra. „Kolegium rektorów pragnie uhonorować Duszpasterstwo Akademickie Redemptor wyróżnieniem za wspieranie studentów w ich człowieczeństwie, wydobywanie z nich tego, co najlepsze, aktywowanie tego, co uśpione, a zgromadzone tak obficie” – dodał prof. Więckowski.

W Auli Leopoldyńskiej po odbiór nagrody przyszła grupa studentów z „Redemptora” wraz z duszpasterzem – o. Mariuszem Simoniczem. W swoim przemówieniu Duszpasterz zaznaczył, że tak naprawdę jest to nagroda dla całego środowiska wrocławskich duszpasterstw akademickich. Dodał też, że wszystkie organizowane przez duszpasterstwo inicjatywy zmierzają do tego, by wskazywać drogę do Mistrza – Jezusa Chrystusa i pokazywać ludziom początek i sens naszego istnienia – prawdziwą Miłość.

Nie tylko „Redemptor” cieszył się z otrzymanego wyróżnienia. Kolegium Rektorów nagrodziło także metropolitę wrocławskiego abp. Mariana Gołębiewskiego za integrację środowiska akademickiego, szczególnie za podtrzymywanie tradycji spotkań opłatkowych w środowisku akademickim oraz „ufundowanie specjalnych nagród pieniężnych dla zdolnej i niezamożnej młodzieży”. Na uroczystości rozdania nagród pojawili się także bp Andrzej Siemieniewski oraz bp Ignacy Dec.

Dla całego naszego Duszpasterstwa przyznanie nagrody to nie tylko ogromna radość, ale też mobilizacja do dalszego działania.