Zmartwychwstał Pan!

„Przyjdźcie, zatem wszystkie rodziny ludzkie, wszystkie w grzechach grzęznące, a otrzymacie odpuszczenie grzechów. Ja, bowiem jestem waszym odpuszczeniem, Ja – Pascha zbawienia, Ja – Baranek za was ofiarowany, Ja – wasz okup, Ja – życie wasze, Ja – zmartwychwstanie wasze, Ja – światło wasze, Ja – zbawienie wasze, Ja – król wasz. To Ja was wiodę na wyżyny niebieskie, To Ja wam pokażę Ojca przedwiecznego. To Ja was wskrzeszę moją prawicą”.
Homilia Paschalna Melitona z Sardes

Odwagi w przyjęciu Dobrej Nowiny i Tego, który przeszedł ze śmierci do życia, aby nam dać życie wieczne, życzą Studenci DA REDEMPTOR wraz z Duszpasterzem.