Wieczory biblijne

Kolejne spotkanie z ks. dr. Ryszardem Kempiakiem, już w piątek 21 października, o godzininie 19.30. Tematem będą „Listy św. Pawła do Koryntian”