Adoracja TAIZE

Ostatnia możliwość, żeby w tym roku akademickim kontemplować Najświętszy Sakrament przy kanonach Taize.
Zapraszamy na modlitwę już 16 czerwca w czwartek po wieczornej Mszy Św.