AKATYST KU CZCI BOGURODZICY

W WYKONANIU STUDENTÓW
PODYPLOMOWYCH STUDIOW TEOLOGII ORAZ CHÓRU PARAFII P.W. OPIEKI ŚW. JÓZEFA WE WROCŁAWIU
POD DYREKCJĄ PANI ALEKSANDRY KOŁKOWSKIEJ.

WDZIĘCZNI BOGU ZA BEATYFIKACJĘ
JANA PAWŁA II „ TOTUS TUUS”
STUDENCI PODYPLOMOWYCH STUDIÓW TEOLOGII
ORAZ CHÓR PARAFII P.W. OPIEKI ŚW. JÓZEFA
WRAZ Z KS. RYSZARDEM ZAWADZKIM ZAPRASZAJĄ DO

Katedry Wrocławskiej
15.05.2011
na Mszę św. i nabożeństwo o godz. 18.30
pod przewodnictwem
ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego
z homilią
ks. Ryszarda Zawadzkiego

Można złożyć dowolną ofiarę na rzecz Sierocińca w Betlejem, prowadzonego przez SS. Elżbietanki – w czasie nabożeństwa do puszek lub na poniższe konto:

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Poznańska
ul. Łąkowa 1; 61-878 Poznań
BZ WBK 44 1090 1854 0000 0001 0751 0361
Z dopiskiem : Ofiara na budowę Sierocińca „Home of Peace” w Betlejem